Confidenţialitatea informaţiilor dumneavoastră reprezintă o prioritate pentru noi. În acest sens Dream Production respectă câteva principii fundamentale:

  • Nu vă cerem informaţii personale decât dacă acestea ne sunt strict necesare. (Nici nouă nu ne plac serviciile ce sunt interesate dacă suntem bărbaţi sau femei, sau de valoarea câştigurilor noastre, fără a oferi vreo justificare pentru asemenea întrebări.)
  • Nu oferim nimănui acces la informaţiile dumneavoastra personale, exceptând cazurile în care le folosim în dezvoltarea de noi produse, cazurile aflate sub incidenţă legală, sau pentru a ne proteja drepturile.
  • Nu păstrăm informaţii cu caracter personal pe serverele noastre, exceptând acele informaţii necesare pentru a desfăşura activităţile ce vă permit folosirea serviciilor noastre.
  • Dorim ca serviciile blogging ce vi le oferim să fie cât mai uşor administrabile de către dumneavaostră. În consecinţă veţi putea configura ce fel de informaţiii vor fi făcute publice sau trebuie să rămână private, ce informaţii pot fi indexate de motoarele de căutare, sau ce informaţii vor fi definitiv şterse.

În cele ce urmează vă punem la dispoziţie politica noastră de confidenţialitate, în care se regăsesc aceste principii:
(Trebuie ştiut că am urmat invitaţia WordPress de a “împrumuta” şi adapta această Politică de Confidenţialitate, punând-o la dispoziţie la rândul nostru sub licenţă Creative Commons Sharealike, ceea ce înseamnă că o puteţi “împrumuta” şi adapta după bunul plac în orice formă se potriveşte activităţilor dumneavoastră, iar dacă consideraţi de cuviinţă, puteţi adăga un link sau o referinţă către WordPress.com venind din partea website-ului dumneavoastră.) Pentru mai multe detalii accesaţi

Vizitatorii Website-ului. Asemeni altor operatori de website-uri, Dream Production colectează informaţii cu caracter nepersonal ce nu ţin de identitatea utilizatorilor serviciului, acestea fiind genul de informaţii făcute publice în mod obişnuit de către browserele web şi de către servere, precum tipul browserului folosit, preferinţele legate de limbă, site-uri către care se face referinţă din blogul dumneavoastră, precum şi data şi ora la care vizitatorii ajung pe Website. Ocazional Dream Production va publica rapoarte ce conţin informaţii cu caracter nepersonal, ce prezintă statistic activitatea Website-ului.
Dream Production mai colectează informaţii cu potenţial de identificare personală precum adresele Protocolului de Internet (IP-ul) folosit de către utilizatori. Dream Production nu foloseşte acest tip de informaţii pentru a identifica vizitatorii Website-ului şi nu va face cunoscute astfel de informaţii cu caracter de identificare personală în alte circumstanţe decât cele prezentate în cele ce urmează.

Colectarea de informaţii cu caracter de identificare personală. Anumiţi vizitatori ai website-urilor Dream Production aleg o formă de interacţiune cu Dream Production ce ne permite să colectăm informaţii cu caracter de identificare personală. Cantitatea şi tipul de informaţii colectate de către Dream Production depind de natura formei de interacţiune cu vizitatorii. De exemplu, cerem ca vizitatorii ce optează pentru crearea unui cont de blogu.lu să ne pună la dispoziţie un nume de utilizator şi o adresă de email. Vizitatorii angrenaţi în tranzacţii cu Dream Production – optând pentru un serviciu premium, spre exemplu – sunt rugaţi să ne pună la dispoziţie informaţii suplimentare ce includ informaţii cu caracter personal şi financiar, necesare pentru efectuarea tranzacţiilor. În cazul fiecărei tranzacţii, Dream Production colectează astfel de informaţii strict pentru realizarea acestei interacţiuni în condiţii adecvate. Dream Production nu face cunoscute informaţii cu caracter de identificare personală, cu excepţia cazurilor descrise mai jos. Vizitatorii pot oricând refuza să pună la dispoziţie informaţii cu caracter de identificare personală, cu avertismentul că astfel este posibil să nu poată avea acces la anumite servicii oferite prin intermediul Website-ului.

Statistici. Dream Production poate colecta statistici privind comportamentul vizitatorilor Website-ului. Spre exemplu, Dream Production poate monitoriza cele mai vizitate blog-uri ale blogu.lu, sau poate folosi serviciul WP-SpamFree pentru a identifica şi preveni mesajele de tip spam. Dream Production poate alege să facă aceste informaţii publice sau să le ofere spre folosinţă unor terţe părţi. Totuşi, Dream Production nu face cunoscute informaţii cu caracter de identificare personală, cu excepţia cazurilor descrise mai jos.

Protejarea anumitor informaţii cu caracter de identificare personală. Dream Production face cunoscute informaţii cu caracter de identificare personală şi potenţiale informaţii cu caracter de identificare personală doar angajaţilor săi, entităţilor aflate sub contract cu Dream Production sau organizaţiilor afiliate Dream Production ce (i) trebuie să cunoască acele informaţii pentru a putea efectua tranzacţii în numele Dream Production, sau pentru a oferi acces la serviciile asigurate prin intermediul website-urilor Dream Production, şi (ii) au convenit să nu facă aceste informaţii cunoscute unor alte entităţi. Este posibil ca parte dintre acei angajaţi, entităţi aflate sub contract cu Dream Production sau organizaţii afiliate Dream Production să se afle în exteriorul ţării dumneavoastră de origine; folosind website-urile Dream Production sunteţi de acord cu transferul unor asemenea informaţii acestor entităţi. Dream Production nu va vinde sau oferi spre închiriere nimănui informaţii cu caracter de identificare personală şi potenţiale informaţii cu caracter de identificare personală. Cu excepţia angajaţilor săi, entităţilor aflate sub contract cu Dream Production sau organizaţiilor afiliate Dream Production, după cum au fost descrise mai sus, Dream Production face cunoscute informaţii cu caracter de identificare personală şi potenţiale informaţii cu caracter de identificare personală doar când acest lucru este cerut de legislaţia în vigoare, sau în cazul în care Dream Production consideră cu bună credinţă că facerea cunoscută a acestor informaţii este necesară pentru a proteja proprietatea sau drepturile Dream Production, proprietatea sau drepturile unor terţe părţi sau a publicului în general. În cazul în care sunteţi înregistrat ca utilizator pe unul dintre Website-urile Dream Production şi aţi pus la dispoziţia Dream Production adresa dumneavoastră de email, Dream Production vă poate trimite ocazional email-uri pentru a vă informa despre noi funcţionalităţi ce necesită feedback-ul dumneavoastră, sau pentru a vă ţine la curent cu activităţile şi produsele Dream Production. În general ne folosim de blog-urile noastre pentru a comunica astfel de informaţii, deci intenţionăm ca numărul acestor email-uri să fie unul minim. În cazul în care ne trimiteţi o cerere (prin email-ul de asistenţă tehnică sau printr-unul dintre mecanismele noastre de colectare a feedback-ului), ne rezervăm dreptul de a publica o astfel de cerere pentru a ne ajuta să o clarificăm şi/sau să îi răspundem sau pentru a ne fi de folos altor utilizatori în soluţionarea unor cereri asemănătoare. Dream Production îşi ia toate măsurile posibile pentru a proteja informaţiile cu caracter de identificare personală şi potenţiale informaţii cu caracter de identificare personală în faţa tentativelor de a fi folosite, alterate, sau accesate în mod neautorizat.

Cookie-uri. Un cookie este un şir de informaţii păstrat de website-uri pe computerul vizitatorului, şi care este pus la dispoziţie website-ului de către browser-ul folosit de vizitator ori de câte ori acesta revine pe website. Dream Production foloseşte cookie-uri pentru a identifica şi urmări vizitatorii, preferinţele acestora de acces ale website-urilor, sau felul în care aceştia folosesc website-urile Dream Production. Înainte de a accesa website-urile Dream Production, vizitatorii ce nu doresc să li se păstreze cookie-uri pe computere vor trebui să îşi configureze browser-ele astfel încăt acestea vor refuza cookie-urile, cu riscul ca unele funcţionalităţi ale website-urilor să nu funcţioneze corespunzător fără ajutorul cookie-urilor.

Publicitate. Mesajele publicitare ce apar pe oricare dintre website-urile Dream Production pot fi direcţionate spre utilizatori de către parteneri publicitari, ce pot folosi în acest sens cookie-uri. Aceste cookie-uri permit serverului ce trimite mesajul publicitar să vă identifice computerul de fiecare dată când vă este trimis un astfel de mesaj şi să compileze informaţii referitoare la dumneavoastră sau la cei care vă folosesc computerul. Acest gen de informaţii permit serverelor publicitare, printre altele, să vă direcţioneze reclamele personalizate ce cred de cuviinţă că sunt de interes pentru dumneavoastră. Această Politică de Confidenţialitate cuprinde folosirea cookie-urilor de către Dream Production, însă nu cuprinde folosirea cookie-urilor de către nici o altă entitate ce face publicitate.

Schimbări ale Politicii de Confidenţialitate. Deşi majoritatea schimbărilor ce pot apărea vor fi minore, Dream Production îşi rezervă dreptul de a aduce ocazional schimbări Politicii de Confidenţialitate. Dream Production încurajează vizitatorii să verifice în mod frecvent această pagină pentru a cunoaşte orice posibile schimbări aduse Politicii de Confidenţialitate. În cazul în care deţineţi un cont blogu.lu, va trebui să verificaţi alertele şi schimbările semnalate în panoul de control al blog-ului dumneavoastră. Continuarea folosirii acestui website ulterioară publicării vreunei modificări a Politicii de Confidenţialitate constituie acceptarea acelei modificări.

include şi blogurile

Termeni şi condiţii