Punctul pe şėf

Eu lucrez. Şi am un şef,
Să muncesc şi când n-am chef.

Şeful are şi el şefi;
Ei îi dau să ne dea lefi.

Ăştia şefi, la rândul lor,
Au pe şefii şefilor.

Şef mai mare vrei să fii?
Să ai cât mai mulţi de i.


Corolar:

Uıtă-te prıntre copıı:
Fără ızme de mânıı,
Sau cu puncte sus pe ı,
Sau alte zgrepţănărıı.

Comments

Un elefant binar

Un elefant se legăna
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
A mai chemat un elefant. (Clasic)

Doi elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat doi elefanţi. (Da, doi)

Patru elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat patru elefanţi. (Ce-i aici? Elefanţi binari?)

Opt elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat opt elefanţi. (8 elefanţi = 1 elefanton)

Şaişpe elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat şaişpe elefanţi. (Nu-s prea mulţi deja?)

Treizeci şi doi de elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat treizeci şi doi de elefanţi. (Bine că au de unde)

64 de elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat 64 de elefanţi. (Îi putem aranja într-o matrice pătratică de 8×8. Cum ar fi?)

128 de elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat 128 de elefanţi.

256 de elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat 256 de elefanţi.

Cinci sute doisprezece elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat cinci sute doisprezece elefanţi. (Pentru 0 <= n % 100 <= 19 nu se foloseşte prepoziţia “de”)

1.024 de elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat 1.024 de elefanţi. (Ai fi preferat 1k?)

2.048 de elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat 2.048 de elefanţi. (Sau 2k?)

4.096 de elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat 4.096 de elefanţi.

8.192 de elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat 8.192 de elefanţi.

16.384 de elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat 16.384 de elefanţi.

32.768 de elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat 32.768 de elefanţi. (Fiecare era colorat unic, în 16 biţi)

65.536 de elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat 65.536 de elefanţi.

131.072 de elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat 131.072 de elefanţi. (Deja am ajuns la 256k elefanţi. Câţi mai încap?)

262.144 de elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat 262.144 de elefanţi.

524.288 de elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat 524.288 de elefanţi. (Un mega)

1.048.576 de elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat 1.048.576 de elefanţi.

2.097.152 de elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat 2.097.152 de elefanţi.

4.194.304 elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat 4.194.304 elefanţi.

8.388.608 elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat 8.388.608 elefanţi.

16.777.216 elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat 16.777.216 elefanţi. (Şi aşa îi putem colora pe toţi unic, în 24 de biţi)

33.554.432 de elefanţi se legănau
Pe o pânză de păianjen,
Şi, pentru că nu se rupea,
Au mai chemat 33.554.432 de elefanţi. (64 de mega)

67.108.864 de elefanţi

WARNING: arithmetic overflow exceeding 2^25 number of elefanţi allowed in a pânză de păianjen.
Please request a new pânză de păianjen from your web administrator or open a ticket asking for a new set of elefanţi.

Comments (9)

h e l l o

hello :)

Comments (2)