ECCE HOMO

Probabil că mulți dintre trecătorii prin băncile școlare, nu printre ele,  își mai amintesc de lapidarul dialog, încredințat posterității de plaivazele scriitorilor de manuale istorice nealternative, dintre pașnicii împresurați și hulpavii năvălitori: – Cine sunteți voi? – Împărații lumii  – Veți ajunge dacă noi vom pieri ! Dacă au ajuns sau nu, ce se credeau [...]

NU MOR VLAHII CÂND VOR (H)UNII

Despre elucubrațiile viperine ale unui ventriloc ghermănos am mai amintit odinioară. Încrezători în deducția că zestrea gnostică rezidă în ceea ce mai rămâne pe banda memorială din noianul acumulărilor după tot ce s-a uitat, bucuroși i-am fi trecut aserțiunile nevolnicului la cele spălate. Se pare însă că prozelitismul nu duce lipsă de șerpi încălziți la [...]

CUTEZANȚĂ sau TUPEU ?

Sporovăiesc de zor chivuțele prin mahalalele dâmbovițeanului nost` petit-paris precum că surescitate progenituri ale subspeciei neaoșelor cuvântătoare, revedndicându-se așchii din os domnesc, mușinează la vălătucirea parandărătului și hlamidărisirea în resuscitați crai de curte veche. La drept vorbind, pe noi, cei mai de rând muritori, mai că ne-ar lăsa reci toate aceste hachițe, mai cu seamă [...]

Niște…mameluci

Mângâiat de boarea dulceagă a unei pale primăvăratice de zefir dar cu ochii împăienjeniți de imginea spațiului verde ce înconjoară blocul lăsat pradă bălăriilor de înșiși blocaliștii ce-și deschid geamurile întru ozonare la fiecare răsărit de soare am rămas minute în șir prizonierul unor plăcute  amintiri juvenile când, învățăcel fiind, trebăluiam sub oblăduirea mentorului de [...]

VARIAȚIUNI … PE ACEEAȘI TEMĂ.

Lăsăm decriptarea sensului și găsirea adresantului reflecțiilor socratice la latitudinea celor care fie fac lucrul cel mai de preț în viață, fie au îndeletniciri ezoterice de indivizi ciudați, fie debitează un produs lipsit de orice însemnătate practică și zăbovim un piculeț asupra unei noi fațete a ceea ce ne rezervă o traducere. Se pare, totuși, [...]

TRADUTORE, TRADITORE.

Persistă aproape cu obstinație pe banda-mi memorială reflecția unui profesor, pe când june și învățăcel eram, precum că opera luceafărului poeziei românești și inegalabil creator de limbă rămâne veșnic intraductibilă în literă și spirit în afara cazului în care vorbitori de altă limbă de oriunde s-ar identifica cu alter-egoul plenitudinii sale. Iar când erudiți de [...]

„ Moartea unui președinte”.

Pornindu-mă  în  una  din  zilele  trecute  pe  desprăfuirea  cărților  din  biblioteca  personală,  cam  singulară  îndeletnicire  pe  care  timpul  ți-o  mai  îngăduie  atunci  cînd  rafturile  etajerei  se  flambează  sub  apăsarea  tomurilor  spre  deosebire  de  plăcerea  devorării  lor  cînd  sunt  numărabile  pe  degetele  unei  singure  mâini,  îmi  căzură  ochii  pe  una  având  încotorate  între  forzațuri  cu  puțin  [...]

PREMONIȚIUNE ?

Capetele  ce-s  normale,  mai  produc  ceva  în  viață; Cele  ministeriale,  nu  produc  decât  mătreață. Cu  nu  prea  mult  timp  în  urmă,  la  scară  cosmică  două  decenii însemnând  mai  puțin decât  picătura  de  apă  întrun  ocean,  răsfoind  o  publicație  a cărei  periodicitate  de  apariție  ștersu-mi-s-a  de  pe  banda  memorială,  mă  pomenii  în  față  cu  o  caricatură  [...]

( s ) PIONUL OTRĂVIT.

Din  timpuri  imemoriale  dăinuie,  de-a  lungul  și  de-a  latul  controversatei  planete  albastre,  un  joc  al  sinapselor;  deznodămintele  elaborate  ne  fiind  lipsite,  premergător,  de  tatonări  aparent  infantile  și  chiar  capcane  de  diabolică  subtilitate. Să  fie  oare  și  politichia  noastră  dâmbovițeană  atât  de  coaptă  încât  protago(r)niștilor  ei  să  le  dea  mintea  pe  dinafară?  Ai  zice  că  e  [...]

GATA ! NE – AM SCOS .

Destul  ne-a  fost  dat  să  suportăm,  zeci  de  generații,  stigmatul  strămoșilor  noștri  pisărit  de  părintele  istoriei  și ,  probabil,  precursorul  a  tot  felul  de  istorioare  de a  fi  fost,  pe  lângă  câteva  măgulitoare  laude,  „HOȚI că  ar  fi  mai bine  să  nu  ai  de  a  face  cu  ei”. Iată  că,  așa  cum  spălarea  tuturor  păcatelor  [...]